Arbete, företagsamhet och sysselsättning

Förbud mot tiggeri?

2018-12-19 20:36 #0 av: Zepp

Som rubriken låter!

Dvs jag snubblade över en artikel i Main media som jag helt håller med om, med argument som jag blivit avstängd från olika forum för att jag hävdat med emfas!

Dvs;

"De politiker som kräver nationellt förbud mot tiggeri borde läsa en dom som meddelades av Växjö tingsrätt i dag.

Den visar nämligen med all önskvärd tydlighet att det redan finns lagar att använda i kampen mot exploatering av fattiga EU-medborgare."

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/vmB82B/politiker-som-vill-forbjuda-tiggeri-borde-lasa-dagens-dom


Dvs vi har i princip all lagstiftning på plats.. men trots den lagstiftningen som handlar om att utnyttja andra för sina egna ändamål så framförs det fortfarande att man bör sätta dit offren, dvs de är utlänningar, både offren och förövarna!

Dvs bort med alla utlänningar.. grejen är fortfarande att vi har sk Svenskar som tigger på olika sätt, dvs vi kan förneka detta.. iallafall vill vi inte se eländet utanför våra butiker!

Men det går ofta mycket bättre att utnyttja "utlänningar" inom bostadsbyggande/ROT, eller hemtjänster/RUT!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2019-02-11 15:36 #1 av: LBB

Måste man inte i de flesta kommuner egentligen ha tillstånd för att tigga organiserad, dvs under lång tid, på samma plats?

Anmäl
2019-02-11 22:23 #2 av: Zepp

Mnjaeä.. om jag fattat det lite rätt iallafall så är det organiserade insamlingar på allmän plats som kräver tillstånd  och om det sker på privat område så behöver man hur som helst fastighetsägarens tillstånd!

Sådåså, de som tigger/säljer lotto, oftast barnarbete ioförsig tarvar tillstånd av fastighetsägaren.. Lions som oftast är vuxna och tillhör den lokala eliten utnyttjar ofta våra demokratiska rättigheter.. lite utan någon större harm, de är fucking inte så ofta och de ber som regel inte om subsidier flör att överlleva själva//kunna skicka pengar till österuropa till sina barn eller släktingar!

Dvs som jag ser det så har vi två problem,, dels barnarbete vad gäller att sälja BingoLotto, där borde polisen lägga ner mer resurser!

Dvs nr 2, ingen under 50 fyllda borde få sälja/tvingas att sälja Bingolotto över huvudtaget!

På det så kommer vi osökt in på våra EU- medborgare som har rätt att vistas här i landet iallafall tre månader för att söka sig ett uppehälle/få ihop en inkomst.

Bara så du inte tror att jag är missunsam mot min lokala Lions- förening, de har vad jag förstår tillstånd, de brukar iallafall vad jag begriper ofta ge överskottet till lokala välgörenhetsorganisationer, det mesta iallafall?

Dvs de drar sitt strå till stacken, dvs de är oftast en del av den lokala eliten, de vill som regel gott!

Vissa utav dessa har valt att lägga lite pengar på sk tiggare.. oftast från Rumänien eller Bulgarien,, välldigt ofta personer av Romskt ursprung!

Såå för att återgå till själva frågan huruvida man som EU.-medborgare har rätt att vistas på allmän plats och där be om en gåva för att klara sitt uppehälle.

Ja det är en kob´nsekvens av  EU, dvs vi borde alldrigt släpt in de länderna men faran var att de i stället skulle söka sig mot Ryssland.

Så då får vi tiggare.. som är  EU-medborgare utanför våra affärer, välkommen till EU och hur himla bra det fungerar!

Aså jag tror att du hade lite större förväntningar på EU

Men när det gäller huruvida de forna östeurupeiska länderna skall orientera sig mer mot Ryssland eller EU/USA, så får vi fan vänja oss vid tiggare!

Inte nog med det.. iomed att vi släppte in dem I  EU så  har de på det rätt till allt skydd mot utnyttjande från kriminella personer som gärna gör sig en slant på deras utsatta position!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2019-02-12 09:10 #3 av: LBB

Ja just det, organiserad form.  Och om X upptäcker att han inte har till kröka eller rök och tillfälligt tigger så är det väl inte organiserat, men om Y åker hundratals mil för att tigga....så är det väl organiserat.

Och rätten att vistas här som EU medborgare omfattar ju även en skyldighet. Dels att man kan försörja sig och dels att man kan ordna sitt boende utan att bryta mot ngr regler.   Att campera i ex tält i skogen på samma plats mer än ngt dygn bryter väl mot reglerna.

Genom att förbjuda tiggeri så hindras väl inte en vistelse i Sverige, under förutsättning att man har resurser för underhåll o boende..

Anmäl
2019-02-13 17:32 #4 av: [Ay'e]

Förlåt jag svarade i fel tråd Förlägen

Anmäl
2019-02-14 00:55 #5 av: Zepp

#3

Nu är ju jag inte jurist, men det där med att bedriva insamling i organiserad form tror jag är likställdt med yrkesverksamhet?

Att däremot be om en nådegåva från vem som helst kallar vi då för tiggeri.. litta okänt för de flesta om orsaken.. iommed att de sällan framgår.

Så joo, den som har för lite pengar för att kröka eller den som har barn i Rumänien/Bulgarien, har svårt att försörja sig är likt förbannat tiggare.

O andrasidan skulle man kunna  tänka sig att de som har svårt för få pengar till att köpa något drickbart på systembolaget syslar med organiserad insamling iomed att pengarna hamnar främst på systembolaget.

Och det spelar som regel ingen roll hur många mil man åkt heller.. oavsett vart pengarna hamnar.

Men nu så har vi alla iallafall en möjlighet att välja, ge några kronor till en alkis eller till någon Rom från Rumänien/Bulgarien?

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2019-02-14 08:23 #6 av: LBB

#5 yrkesverksamhet..det är väl det man gör för att tjäna  pengar till bröd, boende etc..och vad gör då de EU migranter som parkerar sig framför våra butiker?

Själva tiggeriet är väl egentligen inte ett så stort problem. Större är väl det att dessa individer inte har ett normalt boende utan skapar provisoriska boenden på platser som man inte har tillstånd till, samt den nedskräpning det medför. Och sedan kan jag inte tänka mig att vi står inför samma utveckling som i andra europeiska länder, när inkomsterna från tiggeriet sjunker, så tvingas man stjäla för att överleva...

Anmäl
2019-02-17 22:53 #7 av: Zepp

Ja de tigger vad jag förstått för att de inte har jobb, pengar till bröd, boende, etc?

Dvs man skulle kunna kalla det organiserat iomed att man är fattig och tar sig hit!

Rent juridiskt så tror jag däremot inte att det håller.. utan det är då mäniskohandlare/flyktingsmugglare/tiggartransportörer, som är de som är svarande och tiggarna kärande, om det är i en sådan situation?

Dvs rent juridiskt så är tiggarna offren om de är/blir beroende utav andra!

Men jag har en klu om vad du är ute efter, dvs oberoende utav om tiggarna står i beroendeställning till någon organisatör så utgör deras tillvaro här i landet ett problem i vissa fall, främst om de saknar bostad/har barn med sig, etc.

Dvs tiggandet i sig utgör sällan några större problem på allmän plats så länge de inte stör ordningen..de har som EU-medborgare rätt att vistas här iallafall några månader i taget.. inte nog med det de har all rätt till hjälp av polis och sociala myndigheter om de skulle vara utsatta/utnyttjade.. viss rätt till akut sjukvård om det är akut!

Dvs det finns inget förbud mot att vara fattig/tillhöra en marginaliserad grupp/socialt utslagen person.. utan sådant har vi i princip avskaffat, men det har de inte gjort i alla andra länder inom vår Union!

Dvs de har inte samma starka skyddsnät som vi har.

Och det finns goda skäl till att vi håller oss med ett sådant starkt skyddsnät, det första är nog att vi är tillräckligt rika för att ha råd, det andra är nog att vi inte vill att någon utav oss närstående skulle hamna helt utanför, det tredje är nog att vi själva inte vill hamna där, det fjärde är nog att vi inte vill att dessa släktingar skall belasta oss själva när vi försöker bygga upp ett eget anständigt liv.

Alla länder inom EU har inte de starka skyddsnäten som vi har, de är ofta fattigare länder men vi släppte in dem i EU av rätt goda skäl, dvs vi pratar om vissa sk Östländer, risken fanns vid Sovjetunionens fall att de trots allt skulle orientera sig mer mot Ryssland.. utifall de inte gick med i EU!

Såå på köpet fick vi en bråkdel av deras fattiga som tigger utanför våra affärer, de är medellösa så de bor där kan, det innebär inte alltid men iallafall ibland att de gör intrång på både privat och allmän mark.

Oså från det, dvs egentligen direkt från vårt eget starka skyddsnät till vad som händer om vi får en massa individer här som saknar detta, jo de får bosätta sig var de finner och försörja sig på vad de kan.. i värsta fall på kriminalitet.

Nu så har vi skärpt dels gränskontrollen, dels olika lagar som ger dessa utökade möjligheter att avisa folk, dels infört lagar som ger utökade befogenheter att avisa folk som gör intrång på privat och allmän mark.

Ännu så har vi inte lämnat EU, som ger alla deras medborgare alla rättigheter att vistas här iallafall några månader, och nyligen kom det ett domstolsbeslut som ger kommuner rätt att i sin kommunala stadga sätta upp lite regler för vad som gäller hur man får lov att uppföra sig på allmän plats!

Kruxet är hur som helst hur man/vi skall hantera fattiga/utslagna?

Grejen är snarare att andra länder lixom inte gjort lika mycket på den fronten och att deras medborgare är fullvärdiga EU-medborgare?

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2019-02-19 15:44 #8 av: LBB

#7 det handlar om 2 saker

1 Att merparten av svenskarna inte vill se tiggare framför portarna till varuhus o köplador, man vill heller inte se den nedskräpning som skapas när tiggare ordnar natthärbärgen åt sig och slutligen vill man inte ha den kriminalitet som blir följden av att tiggande går allt sämre

Detta ligger inom staten Sveriges ansvarsområde

2 Det handlar om människor som förtvivlat söker inkomster till boende, mat kläder, vård o omsorg åt sig och de sina.

Detta ligger inom de respektive hemländernas ansvar + de dessa är medlemmar av EU så har vi ett gemensamt ansvar att gemensamt agera.

Det är alltså inte vi som ska ta ansvar, när vi talar om vi som nation. däremot vi om vi talar om gruppen eu länder.

Vad vi kan göra, är att göra det mindre lönsamt att ta sig hit för att tigga.

Anmäl
2019-02-27 00:11 #9 av: Zepp

Då tror jag du har missupfattat den svenska opinionen, dvs ingen (0) vill se tiggare utanför sin lokala affär.

Inte heller nedskräpning eller olaglig bosättning på privat/komumnal mark.

Utan folk i gemen vill ha ett välordnat samhälle, tex där socialla myndigheter ingriper där folk lever lite vid sidan om samhället.. främst om det innebär att barn far illa!

Men nu så har vi satt fan i båten och lierat oss med nationer där myndigheter inte ens kan skydda sin egen befolkning, det kanske var politiskt och säkerhetsmässigt bättre än att de lierade sig med Ryssland.

Så då står deras utslagna utanför våra butiker,, vi kanske skulle gett fan i EU, deras expansion österut.. låtit tiggarna åka till Moskva i stället, då hade vi iallafall sluppit se dem.

Det är överhuvudtaget en nesa med att se tiggare utanför våra affärer, detr ger lite sordin till det sk Europeiska  projektet?

Oså kommer vi osökt in på lite olika glidnigar om hur vi betraktar människor av olika ursprung.. dvs om de är romer, fattiga från östra Europa, har de samma människovärde?

Dvs helt fucking plötsligt så är de här.. det blir en slitning, mellan isioalationism och mänskligt värde/likaberättigande!

Dvs, kom inte och påstå att du åtminstone inte känner skillnad mellan de som tigger för sitt levebröd och de som eventuellt utnyttjar desamma för egen vinnings skull!

Dvs vi som är lite äldre minns Zigenarproblematiken, från iallafall 60talet, dvs de for runt och livnärde sig på allt möjligt, de bosatte sig lite var som helst, deras barn gick inte i skolan, osv!

Vi grejade det där, de flesta barnen fick till slut gå i skolan, de flesta fick fast bostad, de flesta blev helt assimilerade i det svenska samhället!

Och på den tiden handlade det om att olika kommuner dumpade Zigenare utanför sin gränser så  att de slapp ta ansvaret!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2019-02-27 09:06 #10 av: LBB

Jag tror faktiskt de flesta ser med oblida ögon på nedskräpning, kriminalitet och andra problem som följer tiggeriet.

Och vad det gäller EU, så är nog de flesta inte medvetna om kostnaderna och för/nackdelar med vårt medlemskap.

Ca 2% av våra skattemedel spenderas genom Bryssels försorg.

Vad medlemskapet betalar tillbaka i form av lägre priser på varor o tjänster samt de inkomster vår handel med EU;s inre marknad + de bidrag vi får. Ja det kompenserar nog dessa 2% mer än väl.

Vad det gäller problemet med Romer och deras integration i samhället, så är det nog inte enbart samhällets fel. Visst tidigare hade vi regelverk som gjorde det svårt, om än inte omöjligt för dem att skaffa sig bostad, jobb o utbildning. Men idag får de bostad och utbildning, i den mån de vill ha den.  Att så många hoppar av och istället hamnar i livslång socialbidragsberoende pga av att man tidigt skaffar barn istället för att skaffa sig en utbildning ligger till stor del i kulturen och inte i samhället.

Anmäl
2019-02-28 21:42 #11 av: Zepp

Fore sure,, de flesta  utav oss ser tiggare, nedskräpning, olaga bosättning på privat, Kommunal mark som en styggelse som vi borde ha blivit av med, när vi väl integrerat alla/iallafall de flesta utav  våra egna romer!

De är/var en speciell folkgrupp i Norden, med speciella behov/kultur/krav/olika  åtgärder.. på det stora hela så var det lite opinioner hit  och dit  på Zigenarproblematiken.. men vi löste  det mesta genom sk sociala åtgärder!

Dvs de flesta var vettiga föräldrar som låtit sina barn gå i svensk skola!

De flesta är numera helt integrerade i det svenska  samhället, jag har lixom ingen som helst koll på om de behållit  sin kultur/språk eller sin särart?

På det så har vi gått med i EU, dvs det finns medlemsländer som inte är rika nog eller där opinionen inte tillåter samma åtgärder.

Dvs vi kanske skulle gå ut ur EU och liera oss med Norkorea, en nation där man fucking har koll på sin befolkning, vad de  tänker, vad de säger??

Jag föredrar hur som helst att vi fortsätter med EU, ett stort  projekt, med fördelar och nackdelar.. och sätter ytterligare krav på våra östra medlemmar att de skall ta hand om sin egen befolkning!

På det så har  vi infödda som knappt når  upp till anställningsbarhet.. var dumpar vi dem.. eller vill du ha högre skatt, för att själv slippa försörja dem.. utifall de vore släktingar?

Dvs EU innebär en Europeisk union, dvs vi är samma, dvs vi delar samma börda.. framförallt så är vi människor, vi vill leva våra liv rätt ostört, vi vill främst ta hand om oss själva och våra barn/våra föräldrar, det är fucking universelt!

På det så har du fått tiggare utanför din lokala  butik, du  och jag ser det förmodligen inte som något stort problem.. utan det är det  där andra, dvs nedskräpning/olovlig bosättning/mäniskohandel/prostition/utnyttjande av beroende personer!

Dvs fattigdom har en massa nackdelar.. vissa länder inom EU hhar varken råd eller opinion för att vidta åtgärder mot sådana förhållanden!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.