Barn och skolverksamhet

"Man måste gå i skolan för att få respekt"

2017-12-01 15:43 #0 av: Loris M

En ny avhandling från Uppsala universitet om nyanlända ungdomars inställning till den svenska skolan och samhället, samt deras framtida planer. Forskaren har intervjuat nyanlända ungdomar i åldern 16-20 år som går gymnasieskolans introduktionsutbildning. Han har intervjuat dem under tiden de gått i skolan och hans studie visar att ungdomarna är positivt inställda till skolan och förstår vikten av att skaffa sig en utbildning. De hade höga ambitioner och framtidsplaner men mötet med skolan blev inte så lätt, då de ofta möttes av för låga krav och låga förväntningar.  

"Ungdomarna betraktade generellt – oavsett klass, kön och etnicitet – högre utbildning som avgörande för att man ska kunna bli etablerad och nå framgång här i Sverige. De ville oberoende av sitt sociala ursprung studera vidare efter gymnasiet. Ungdomarna visade både en medveten och genomtänkt strategi för att klara introduktionsutbildningen och framtida gymnasiestudier men var också öppna för att ha en ”plan B” och satsa på företagande och entreprenörskap. 

Ungdomarna var som jag tidigare nämnt medvetna om vikten av utbildning i Sverige och att de i egenskap av ”invandrare” var tvungna att skaffa sig ett svenskt utbildningskapital för att bli respekterade i infödda svenskars och anhörigas ögon."

(s. 174)

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1088592/FULLTEXT01.pdf

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2017-12-02 16:06 #1 av: Zepp

Ja jösses.. vi tar numera in ungdomar som inte ens gått verkstadslinjen på gymnasiet!

Dvs jag jobbar inom industrin.. vi skriker efter arbetskraft.. och vi tar emot så gott som vem som helst bara de visar god vilja och har en ambition att lära sig.

Det hade så klart varit bättre om de gått någon verkstadslinje.. så att vi slapp att lära dem det mest grundläggande!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.