Kultur, religion och traditioner

Det mångkulturella samhällets utmaningar

2016-10-30 06:30 #0 av: vallhund

"Hjärta och hjärna i symbios

I veckan besökte den amerikanska ambassadören Azita Raji Göteborg. I ett samtal med Alice Teodorescu berättade hon om sin syn på det stundande presidentvalet, värderingar och det mångkulturella samhällets utmaningar."

  http://www.gp.se/ledare/hj%C3%A4rta-och-hj%C3%A4rna-i-symbios-1.3911134    


ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Cancer, Choklad, Kennel o Psykologi.

 
Anmäl
2016-10-30 07:10 #1 av: Magi-cat

Länken fungerar inte.

Anmäl
2016-10-30 07:43 #2 av: Loris M

#1 Det ska funka nu. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-10-30 09:10 #3 av: Tjeja

Det var en intressant intervju. Håller med om att vi som land och ännu hellre hela Europa skulle behöva enas runt en grundläggande idé och tanke om vad för sorts samhälle vi vill ha. Grundläggande värderingar som gemensamt promotar ett gott samhälle och gemensamt motarbetar det vi inte vill ha som våld, krimminalitet och kvinnoförtryck mm. 💞

Medarbetare på FågelmatningDjurparkerVilda djur och Politik i fokus.

Anmäl
2016-11-01 07:14 #4 av: kamera0710

Ur artikeln: "Att jämföra USA och Europa är som att jämföra äpplen med päron eftersom USA i mångt och mycket började som ett tomt land, om man bortser från ursprungsbefolkningen (...)"

Det var ett "fint" sätt att kringgå det faktum att USA grundats på ett stort folkmord.

Anmäl
2016-11-01 07:17 #5 av: Magi-cat

#4 Jag studsade också till för det där....Ledsen Att bortse från ursprungsbefolkningen och hur man behandlade de människor som redan bodde där, är ju ett bekvämt sätt att få det till ett tomt land, färdigt att befolka, utnyttja och utrota efter de nya härskarnas behag.

Anmäl
2016-11-01 19:30 #6 av: Hayabusa

Den nordamerikanska urbefolkningen drog sannerligen "det korta strået". Man kan med fog påstå att de inte drog några fördelar av vare sig kultur från andra delar av världen eller invandring i sig. 

För övrigt anser jag personligen att det finns fler skillnader än likheter mellan nordamerika och landet kallat Sverige. Artikeln som hänvisas till i #0 är läsvärd, tycker jag. Intressant eftersom det ger en utomstående betraktares syn på situationen.

Anmäl
2016-11-01 21:41 #7 av: Zepp

"Grunden i alla slags relationer är att man delar några grundläggande, universella värderingar. Det betyder emellertid inte att man behöver vara överens om allting annat utanför en sådan principiell ram, tvärtom. Det är viktigt att utmana sina ståndpunkter, att inte ställa sig i en ekokammare där den egna världsbilden i alla lägen bara bekräftas. "

"Sverige är ett etniskt diversifierat land, vilket det varit ett tag nu. Det som nyligen hänt är att ni tagit emot väldigt många människor under en mycket kort tid, vilket kommer att ta tid att bearbeta."

Sverige har och är etniskt diversifierat reda från starten!

I olika skeenden under vår historia så har detta varit både fördel och nackdel, vilket olika makthavare alltid haft att ta hänsyn till.

I vissa skeenden så har nationens helhet varit viktigare än diversifieringen!

Framförallt när nationens väl och ve stått i fara.. främst utav hot från andra makter!

Förr så var det de som slöt upp bakom kungamakten.. nu snarare de som sluter upp om demokratiska värderingar.. oavsett härkomst/blodsband, religion, sexuell läggning, politisk övertygelse!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-02 08:54 #8 av: Hayabusa

 "...nu snarare de som sluter upp om demokratiska värderingar.. oavsett härkomst/blodsband, religion, sexuell läggning, politisk övertygelse!"

Är det inte det som är kontentan av den länkade texten? Utmaningen att hitta en gemensam nämnare. Eller översatt till fotbollens värld: Att ha en spelidé som samtliga spelare accepterar och ställer sig bakom.

Anmäl
2016-11-02 20:44 #9 av: Zepp

En minsta gemensam nämnare ja!

På det så är vi alla av olika blodsband, språk, religion, kultur, sexuell läggning.

Så då skall jag förklara skillnaden för dig, den handlar främst om att alla skall vara etniskt, religiöst, sexuellt, språkligt, what ever, enhetliga!

Det sista brukar förklaras genom att man är av olika ras.. även om olika raser inte existerar inom arten Homo Sapiens Sapiens, vi är alla släkt!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-02 21:42 #10 av: Hayabusa

#9 Det där förstod jag inte. Du menar att vi är alla lika men samtidigt även olika? Är det den "skillnaden" du vill förklara för mig? I så fall tror jag att du missade målet, men vad vet jag? 

Ärligt talat så är min tolkningen av texten i #0 något helt annat.  

För att spinna vidare på liknelser inom fotboll (eller andra lagsporter). Ett fotbollslag består av X antal spelare där det inte alls är ovanligt att många spelare kommer från vitt skilda mijöer, religioner etc. Olika sexuell läggning. Även saker som språk och kulturer varierar i stor utsträckning. Men, är samtliga spelare villiga att ställa upp på en gemensam spelidé & strategi där varje individ accepterar sin roll i laget så funkar det alldeles utmärkt. Det är så framgångsrika lag skapas. Motsatsen är lag som sällan lyckas utan präglas istället av grupperingar, intriger, bråk och allmänt missnöje.

Som jag ser det så är det en beskrivning som kan appliceras på en mängd situationer såsom familjeliv, bostadsområdet, skolan, arbetsplatsen osv. Inte särskilt märkligt och något som de allra flesta upplevt mer än en gång i sitt liv. Det är ju bara att titta på det egna umgänget. Man umgås & trivs med de vänner & bekanta som man "fungerar" ihop med - "Grunden i alla slags relationer är att man delar några grundläggande, universella värderingar. Det betyder emellertid inte att man behöver vara överens om allting annat utanför en sådan principiell ram, tvärtom." (Saxat från artikeln).

Anmäl
2016-11-02 22:18 #11 av: Zepp

Då skall jag förklara ytterligare och enklare så att även du förstår!

Våran minsta gemensamma nämnare är det som står i vår lagbok!

Det är inte alla som håller med om allt, men de är stadgade av folket genom våra valda politiker, dvs vår lagstiftande församling.

De är de sk Svenska värderingarna kodifierade i lag.

Dvs de är Svenska värderingar.. ioförsej ofta inspirerade utav andra länder.. man tar till sig sådant som är bra.

Och de handlar bland annat om hur man löser konflikter mellan sins emellan olika grupper/intressen.

I svåra fall möts man i domstol för avgörande.. för de som avviker för mycket kan det hända att man dras till domstol av allmän åklagare.

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-03 00:59 #12 av: Tjeja

#11 Alla är uppenbarligen inte eniga om att den svenska lagen är rätt att följa. Där av all kriminalitet!
Så hur gör man då? Jo Sverige har nu i många år försökt att med mjuka metoder inkludera även de kriminnella i samhället i hopp om att de skulle ändra sig om de möttes av förståelse och hjälp.
Men det är just där vårt svenska samhälle har fallierat fullständigt!
I den goda önskan och strävan att inkludera alla har man även försökt att vinna över dem som sätter andra värden än svensk lag mycket högre. Och i allt för många sammanhang har dessa värden bejakat våld mot andra och förtryck av kvinnor.
Dessa människor måste vi sluta försöka inkludera och istället få stopp på med några andra medel som fungerar så att samhällets övriga medborgare skyddas ifrån först och främst våldet och förtrycket men även övrig grov kriminallitet.

Det är på just den biten som blivit missförstådd och som hamnat i kläm i multikulturdebatten. Vi kan inkludera andra kulturer i vårt samhälle, absolut, det både kan och behöver vi och det berikar. Men för den skull behöver man inte ursäkta och acceptera våld, kriminalitet, och förtryck som gömmer sig i kriminella subkulturer. Bara för det använder sig ju just dessa grupper av "sin kultur" (ofta religion) som ursäkt för ett beteende och allt blir fel!

Det är oförmågan bland utomstående (vanligen sekulariserade svenskar ) att skilja på vad som är kultur och religion mot vad som är kriminallitet och förtryck som vi inte ska acceptera. Just därför får många för sig att tex våld och religion är samma sak. Resultatet blir att folk polariserar sig. De som vill inkludera blundar för kriminalitet och våld i all välmenad men missriktad önskan att med "kärlek" "omvända" våldsverkarna. Och den andra gruppen som vill stänga ute tex alla muslimer för att de tror att våldet tillhör deras kultur. Vilket faktiskt inte är sant.

Sant är att våldsverkare finns att hitta i alla folkgrupper, vissa folkgrupper är kanske mer drabbade av våld och kriminallitet. Men fortfarande måste vi skilja på individer och individer!

Man kan inte döma ut alla människor i en folkgrupp ens om 99% av dem skulle vara våldsamma eller kriminella. Utan man måste döma varje individ för sig utifrån den personens eget leverne. De som inte accepterar att leva fredligt och efter de värden vårt samhällskontrakt eftersträvar behöver stoppas, oavsett etnicitet, kultur och bakgrund i övrigt! Varesig man är infödd eller utrikesfödd!

Medarbetare på FågelmatningDjurparkerVilda djur och Politik i fokus.

Anmäl
2016-11-03 06:29 #13 av: kamera0710

#12 "I den goda önskan och strävan att inkludera alla har man även försökt att vinna över dem som sätter andra värden än svensk lag mycket högre. Och i allt för många sammanhang har dessa värden bejakat våld mot andra och förtryck av kvinnor. 
Dessa människor måste vi sluta försöka inkludera och istället få stopp på med några andra medel som fungerar så att samhällets övriga medborgare skyddas ifrån först och främst våldet och förtrycket men även övrig grov kriminalitet."

Har du samma synsätt när det gäller vår helyllesvenska alkoholstinkande våldskultur? 

Som en BRÅ-rapport konstaterar (länk sist): "En stor del av all misshandel är alkoholrelaterad och sker på allmän plats, ofta mellan personer som är tidigare obekanta med varandra. Både offer och gärningspersoner vid de händelserna är vanligen unga män."

Själv tror jag också att den för tidigt bortgångne mediedebattören Anders R Olsson har rätt: Denna alkoholstinkande kultur kan knappast diskuteras öppet och ärligt här i brännvinsbältet. Detta eftersom det inte är vad svenska fyllskallefolket vill höra. En tidning som började granska denna våldskultur på djupet skulle förmodligen snabbt tappa både läsare och annonsörer och få en stämpel som tråkig nykteristblaska. Bekvämare att sticka huvudet i sanden och förfasa sig om "de andra".

https://www.bra.se/download/18.22a7170813a0d141d21800052646/03+Misshandel.pdf

Anmäl
2016-11-03 07:26 #14 av: Magi-cat

#12 Du snurrar till det lite tror jag.

Hur "de som vill inkludera" blundat för kriminalitet och våld, menar du? Kan du ge några exempel? Det borde finnas många om det är en genomgående trend.

Vilka, konkret, ursäktar våld, kriminalitet och förtryck?

Vilka "andra medel" bör tillgripas, tycker du? Räcker inte lagen?

Anmäl
2016-11-03 07:32 #15 av: Hayabusa

#11 Nej, den åsikten delar jag inte baserat på att jag finner den allt för enkel.

Åter till världen av fotboll. Alla matcher spelas enligt samma regelbok, stipulerade på all världens (nåja, kanske inte exakt alla) språk. Alla regler & lagar är alltså fastlagda redan innan domaren blåser igång matchen. Men det innebär inte att alla lag kommer att spela på samma sätt eller vara lika framgångsrika. Återigen: "...är samtliga spelare villiga att ställa upp på en gemensam spelidé & strategi där varje individ accepterar sin roll i laget så funkar det alldeles utmärkt. Det är så framgångsrika lag skapas."

Att blanda ihop värderingar med lagboken anser jag vara "ett skott i målramen".

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I ett multikulturellt samhälle måste även en "alkoholkultur" få utrymme. I annat fall är den inte särskilt "multi".

Anmäl
2016-11-03 08:10 #16 av: Tjeja

#13 Absolut och givetvis räknas även svenska våldsverkare in i detta oavsett dryckeskultur!

Där blandar du igen ihop kulturen med våldsverkarna. Våldsverkare behöver stoppas oavsett vilken "ursäkt" de använder sig av för sitt agerande. Dryck, religion eller hederskultur eller bara vanföreställningar.

Som jag skrev tidigare oavsett etnisk bakgrund eller vilken kulturyttring man gömmer sig bakom.

En våldsverkare är en våldsverkare oavsett!

Vad gäller lagen menar jag att 1 svensk lag tolkas för milt och friar våldsverkare tusen ggr oftare än råkar dömma någon oskyldig till så mycket som dagsböter ens en gång. 2 polisen bakbinds och får inte agera poliser utan förväntas backa för att inte provocera o s v.

Ett tydligt och enkelt exempel på där våldet blundas för är ju hedersförtrycket. Trots fadime och pele organisationens arbete florerar det friare än någonsin och kvinnor vågar inte gå utomhus utan att dölja sig i täckande klädsel i många bostadsområden i sverige idag.

Bara det att kriminaliteten och våldet ökar i samhället är ochså tydligt bevis på att det blundas för tendenserna allt för länge. Annars skulle ingen grogrund för gängvåld och kriminaliteten finnas! Ingen rök utan eld så att säga. Våldet upstår inte ur tomma luften utan har fått växa fram och har släpts in någonstans!

Jag har full respekt för en religiöst troende individs önskan att vilja skyla sitt hår t e x. Men jag accepterar inte att kvinnor i vårt land skall känna sig tvugna att bära sjal när de rör sig ute.

Jag uppskattar mina invandrade vänner som kämpar för att komma in i samhället, få jobb, lära sig språket o sv. Men jag accepterar inte när deras barn kastar sten på polis och brandkår lika lite som när svennes ungar super sig fulla och slåss!

En våldsverkare är en våldsverkare oavsett! De som redan finns i landet måste stoppas (läs låsas in så övr medborgare skyddas). De som kommer utifrån skall slängas ut igen direkt när de visar att de är kriminella våldsverkare! För vad det kostar samhället att behålla de här behövs mer till annat!

Och framför allt förtjänar de som kommer hit som flyktingar att få känna sig trygga här, inte fortsatt jagade av de plågoandar de redan flytt ifrån.

Medarbetare på FågelmatningDjurparkerVilda djur och Politik i fokus.

Anmäl
2016-11-03 19:53 #17 av: Zepp

#15

Kan hålla med om att det är förenklat.. men det är det enda!

Skillnaden ligger då snarare mellan FIFA och FN!

FIFA styr till stora delar med hjälp av pengar och korruption, FN har sina grundläggande rättigheter.. och det förekommer även korruption där.. men nationerna är självständiga enheter.. vilket inte avdelningarna inom FIFA är!

Det om detta och skillnaden mellan mänskliga rättigheter och fotboll!

Sen så till det där andra.. dvs olika länders lagstiftning och huruvida de avspeglar folkmajoritetens "värderingar".. det är väl lixom lite si o så med det oxå.. främst i diktaturer!

Iallafall.. i demokratiska länder.. där tenderar folkmajoritetens synpunkter att återspeglas i lagstiftningen.

Och då visar det sig helt oförhappandes att i sådana länder så handlar det rätt ofta om samma värderingar, dvs rätt till individernas skydd och lika inför lagen.. oavsett religion, kön, sexuell läggning, härkomst, politisk tillhörighet!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-03 20:05 #18 av: Magi-cat

#16 "En våldsverkare är en våldsverkare oavsett!"

Det försäkrar du, men ändå är det alltid inom invandrings- och multikulturfrågor som ämnet kommer upp. Funderar

Anmäl
2016-11-03 20:17 #19 av: Tjeja

#18 det är där det har ökat med ökad befolkning medan antalet infödda inte har ökat i samma takt som antalet invandrare och flyktingar.  Dessutom är det svårt att slänga ut dem vi redan har här. Men av de som kommer kan vi välja vilka vi tar in och vilka vi inte vill ha här.

Oavsett om det är nyanlända eller infödda våldsverkare så behöver polisen få möjlighet att faktiskt agera auktoritet och rättsväsendet behöver tolka lagen för att skydda vanligt folk framför våldsverkare. Något som är helt bakvänt idag. Så som lagen tolkas idag lönar det sig mer att vara brottsling än laglydig tyvärr. 

Medarbetare på FågelmatningDjurparkerVilda djur och Politik i fokus.

Anmäl
2016-11-03 20:24 #20 av: Zepp

Våldsverkare är våldsverkare.. och det hela regleras iallafall oftast i domstol.. iallafall i Sverige!

Problemet som jag ser det.. iallafall när det gäller våld av män mot kvinnor.. så är det allt för ofta svenska välutbildade män som är förövare!

Dvs det är som oftast en sak som handlar om hur individer löser konflikter.. läs ofta män.. läs gärna oxå att våld fysiskt eller psykiskt nästan är så generellt att det överskrider alla gränser för härstamning, religion, sexuell läggning, kultur, annat!

Pratar man om olika världsöverskridande värderingar.. så sticker mäns våld mot kvinnor/barn ut.. oavsett religion, härkomst, kultur, utbildning, what ever!

Jag har i princip inga större problem med detta.. dvs teoretiskt.. män är mer för att ta till våld/hävda sin makt, på detta sätt!

Oandrasidan så är jag himla glad för att vi kommit betydligt längre i Sverige.

Dvs en våldsverkare är en våldsverkare.. oavsett om det handlar om fysisk eller psykiskt våld.

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-03 20:31 #21 av: Hayabusa

#17 Multikultur & fotboll har mycket gemensamt och all fotboll är inte styrd av FIFA eller pengar. Fotboll på småklubbsnivå är i många fall ett utmärkt sätt att ta sig in i ett nytt samhälle.

Men bortsett från det - var ligger, enligt dig, då "det mångkulturella samhällets utmaningar"?

Du pekar på att "...folkmajoritetens synpunkter återspeglas i lagstiftningen."  Med andra ord - en majoritet ska lägga en principiell ram för grundläggande värderingar. Men vilket utrymme ger det då får kulturella minioriteter? De får rätta in sig i ledet, helt enkelt? Det låter i mina öron inte som ett multikulturellt samhälle som ger demokratisk plats åt alla typer av kulturella yttringar, värderingar mm.

Som sagt - värderingar ska inte blandas ihop med lagar & regler. Det går alldeles utmärkt att ha värderingar som upplevs som icke tidsenliga, omoderna osv utan att för den skull gå emot landets lagar. Frågan är ju, dessutom, vem sätter lagarna och varför? Ja, i ett sant multikulturellt samhälle alltså.

Anmäl
2016-11-03 20:34 #22 av: Tjeja

#20 precis, en våldsverkare är ju en våldsverkare oavsett bakgrund, etnicitet, härkomst, religion eller kulturtillhörighet.

En person som tar till våld vill jag inte ha på gatorna i mitt samhälle! Oavsett vad denne har för namn, historia eller "ursäkt" för sitt handlande! 

Medarbetare på FågelmatningDjurparkerVilda djur och Politik i fokus.

Anmäl
2016-11-03 21:00 #23 av: Zepp

#21

Du närmar dig allt mer pudelns kärna.. även om du tar det från fotbollen!

För att uppreglera dina historiska kunskaper.. fotbollen hade i början olika regler i olika städer/byar.

Så småningom uppstod två olika synpunkter i Soccer och Rugby rules!

Rugby rules senare i american fotball och Ausie rugby.. för att nämna några utav de främsta!

Olika utvecklingar av samma tema.. litta olika regler.

Dvs litta samma som olika kulturer, religioner, annat.. dvs multifootball!

Jag betvilvar inget som helst att om ungdomar får delta i olika sportsliga aktiviter under sin uppväxt att de utvecklar sina sociala färdigheter.. som regel får de lära sig att samarbeta/umgås  med andra som kanske inte alltid delar samma ursprung som de själva.

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-03 22:05 #24 av: Hayabusa

 #23 Måste säga att jag upplever det som att vi pratar om vitt skilda saker. Ledsen, men jag kan inte följa någon linje i ditt resonemang. Det ger mig inget, så här kliver jag av denna tråd.

Anmäl
2016-11-04 01:38 #25 av: vallhund

http://www.expressen.se/nyheter/varfor-berattar-ni-inte-sanningen/

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Cancer, Choklad, Kennel o Psykologi.

 
Anmäl
2016-11-04 06:12 #26 av: kamera0710

#16 Men vad tror du om påståendet att vi svenska fyllskallar i brännvinsbältet inte vill kännas vid supandets våldsamma baksida?

Anmäl
2016-11-04 06:30 #27 av: kamera0710

#16 "Bara det att kriminaliteten och våldet ökar i samhället är ochså tydligt bevis på att det blundas för tendenserna allt för länge. Annars skulle ingen grogrund för gängvåld och kriminaliteten finnas! Ingen rök utan eld så att säga. Våldet upstår inte ur tomma luften utan har fått växa fram och har släpts in någonstans!"

Kan vi få några källhänvisningar? Annars kan jag ge dig en källa som säger något helt annat:

"Våldet minskar. De gäller både det dödliga våldet och lindrigare misshandel. Samtidigt görs allt fler anmälningar och en majoritet av befolkningen är övertygad om att våldet ökar. Felipe Estrada, professor i kriminologi vid Stockholms universitet, menar att dessa motsatta förhållanden bäst förklaras av att det är vår tolerans för våld som har minskat och att definitionen har förändrats.

Hur kan det komma sig att vi har fler anmälningar till rättssystemet trots att våldet minskar? Det kan vara svårt att förstå. Men det kan förklaras av att uppfattningen om vad som är våld förändras, säger Felipe Estrada, professor i kriminologi vid Stockholms universitet."

http://www.forskning.se/2016/02/08/valdet-minskar-trots-fler-anmalningar/

Anmäl
2016-11-04 10:13 #28 av: Hayabusa

http://www.expressen.se/kvallsposten/sport/mma-stjarnans-oro-efter-senaste-mordet/

Frågeställningarna "multikultur i samhället" och "våld i samhället" är två skilda frågor. Enligt min mening. 

Anmäl
2016-11-04 11:51 #29 av: kamera0710

#28 Håller med. Men många hävdar som bekant att vi har ökande våld och att det beror på invandringen/mångkulturen

Anmäl
2016-11-04 18:34 #30 av: Zepp

#24

Det gör vi bestämt.. "svenska värderingar" är kodifierade i Sveriges lag!

Allt annat är personliga värderingar, varierar från person till person, tycke och smak!

Personligen föredrar jag Soccer rules före Rugby rules och deras varianter!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-04 22:46 #31 av: Tjeja

#29 att våldet ökar är ju för att befolkningen ökar. Dvs fler folk = fler fall.

1 % av 100 000 är mer än 1 % av 100 liksom. Det kan ju ingen förneka.

Och jag menar att den procenten som är våldsbenägna behöver vi inte ta in vi har nog av det elände som redan finns här och som jag önskar att vi kunde kasta ut också. Oavsett om de heter svensson eller binladin i efternamn.

Medarbetare på FågelmatningDjurparkerVilda djur och Politik i fokus.

Anmäl
2016-11-05 08:00 #32 av: Magi-cat

#31 Men igen, lägg märke till att du tar inte upp frågan annat än när det är "binladin" som ska kastas ut.

Anmäl
2016-11-05 08:34 #33 av: Tjeja

#32 jag är emot våld o kriminalitet oavsett. Men så fort man säger det klassas man som rasist och måste förklara igen och igen att namnen kvittar.
Att det tas upp här i samband med invandring är ju för att det är vad mångkultur handlar mest om!

Medarbetare på FågelmatningDjurparkerVilda djur och Politik i fokus.

Anmäl
2016-11-05 10:06 #34 av: Hayabusa

#33 I en sann multikultur så måste det finnas utrymme för alla kulturella yttringar & värderingar.

Anmäl
2016-11-05 13:09 #35 av: Zepp

#33

Mm.. det är en mänsklig rättighet att leva utan våld och kriminalitet, det regleras bland annat genom Sveriges lag och FN-stadgan!

Och de som har att övervaka detta är våra rättsvårdande myndigheter, dvs polis och domstolar!

Invandrade som bryter mot de kodifierade Svenska värderingarna.. dvs svensk lag kan vi sätta i fängelse för att senare utvisa, de som är svenska medborgare sätter vi i fängelse, de kan vi inte utvisa, det är lite synd!

Och som du är inne på, det förekommer alltid vissa individer som hänfaller till brott inom alla grupper.. oftast män faktiskt.

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.