2016-10-02 09:48 #0 av: Loris M

Wali Hashi har under ett år filmat personer som levt i Norden under ett antal år för att sedan återvända till sina hemländer och bygga upp nya liv. Det resulterade i en TV-serie i åtta delar som visar bl.a. hur dessa återflyttarna tar med sig de nordiska värderingar, mentaliteten, idéerna och gör sedan skillnad i sina hemländer. 

"TV-serien Utvandrade invandrare berättar alltså om flyktingar som idag har lämnat Norden. Inspirerade av utbildning, språkkunskaper och erfarenheter från Finland har de återflyttat till sina forna hemländer och har högt uppsatta positioner i samhället. De verkar som bland annat läkare, jurister, musiker och politiker. Syftet är att lyfta upp det nordiska och i synnerhet det finländska skolsystemet, demokratin, jämställdheten och det poiltiska systemet som modell för andra länder. I Finland har man klagat över att flyktingar inte arbetar, att de inte är till nytta för samhället och endast lever på statens bekostnad. Det fanns därför orsak till föra fram en positiv vinkling av människor som fått hjälp och stöd och nu hjälper andra.

I varje avsnitt behandlas dessutom inte bara personen utan också landet i fråga där vi bekantar oss med landets kultur, historia och nuläge."

Det är också en berättelse om Wali Hashi och vad personer med utländsk bakgrund kan bidra med i vårt samhälle. Jag skulle säga att det även är en berättelse om vad ett mångkulturellt samhälle handlar om - att alla inblandade kulturer blir berikade och samtidigt bidrar med något. 

"Wali Hashi är en redaktör från Åbo, med rötter i Afrika. Han har ofta flera järn i elden och hans kunskapsområde är brett. Redaktörsskapet är dock det allra viktigaste, eftersom medier har ett stort inflytande och är naturliga kanaler för att hjälpa och påverka i världsaktuella ämnen.

Tack vare sin bakgrund har Hashi möjlighet att producera ett mångsidigt innehåll med en annorlunda vinkling än produktioner som vanligtvis visas i YLE:s kanaler. Han är samtidgt den enda redaktören med afrikansk bakgrund som producerar program för de nationella medierna i Norden."

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/09/30/de-tar-med-sig-den-nordiska-drommen