2016-09-06 12:33 #0 av: vallhund

"– Okunskapen kring Sveriges koloniala historia är fortfarande enorm. Koloniseringen pågår än i dag men på ett annat sätt, främst kommer det till uttryck i att olika ekonomiska intressen tar mark i anspråk på de samiska områdena i norr, hävdar hon och fortsätter:

– Sverige har fortfarande inte undertecknat några internationella konventioner som juridiskt erkänner samers rättigheter som urfolk. Den svenska politiken bygger således på samma principer som tidigare där samer inte gavs lika rättigheter som svenskar."

http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/regissoren-amanda-kernell-om-sameblod-okunskapen-kring-sveriges-koloniala-historia-ar-enorm/