2016-08-17 18:32 #0 av: Loris M

Ibland kan det vara nyttigt att påminnas om att vi lever i en globaliserad värld. Välden (och inte bara Sverige) är i ständig förändring. Människor rör sig fritt (mer eller mindre), reser, arbetar, bosätter sig i andra världsdelar än där de är födda/uppväxta i .... 

Allt detta påverkar språket, livsstilar, kulturer, traditioner och mycket mer. Ibland kan man få en uppfattning om att en del som är negativt inställda till mångkultur, verkar tycka att det här är en process som kan och bör stoppas. Att den här processen är något farligt och icke önskvärt. En del verkar tycka att det här är något som händer bara i Sverige (Typ- "Nu kommer de här och förändrar vårt språk och vår kultur. Vart är världen på väg? Somnar). 

Jag hittade en intressant hemsida: Nya Mellanöstern där de bl.a. arbetar för att visa en lite mer nyanserad bild av Mellanöstern än den som dagligen presenteras och uppmärksammar i medier. I artikeln nedan diskuterar frilansjournalisten Justin Salhani hur teknologin förändrat det arabiska språket. Unga med arabiska som modersmål använder sig oftare av latinska alfabetet än det arabiska när de kommunicerar via digitala medier och blandar ofta engelska och arabiska när de pratar. Fenomenet betecknas som Arabizi. 

"Det handlar om Arabizi och innebär att det arabiska alfabetet skrivs med latinska bokstäver. David Wilmsen, professor vid American University of Beirut, menar att Arabizi har vuxit fram på grund av användningen av mobiltelefoner.

– De första telefonerna var dyra och kunde bara köpas av dem som hade det gott ställt. Den svaga efterfrågan i Mellanöstern medförde därför att flertalet telefoner levererades med engelskt tangentbord. Det var inget större problem eftersom de som hade råd med mobil i de flesta fall var välutbildade och behärskade engelska.Med det som grund anpassades terminologi och begrepp.

– Man hör knappast någon säga det arabiska ordet ”risala” längre utan istället ”message”, konstaterar David Wilmsen. 

Med den ökade användningen av Internet och korta textmeddelanden började flera arabisktalande utnyttja enkelheten i det engelska tangentbordet på sina telefoner. Resultatet blev Arabizi. Arabizi-alfabetet är oftast en rak omskrivning till latinska bokstäver, problemet är de arabiska bokstäver som inte finns på engelska. För dessa användes siffror som ersättning. Det arabiska ordet för ”hej” skrivs till exempel ”mar7aba” där 7 motsvarar ett hårt h-ljud. Även om mobiler i Mellanöstern numera hanterar arabiska tycker libaneser som Bruna Kesserwani, regionchef för World Youth Alliance, att det är lättare att skriva på Arabizi även om hon använder både arabiska och engelska privat och i arbetet."

Källa 

(Bild från Pixabay)