Kultur, religion och traditioner

Ska vi ha religiösa friskolor?

2016-01-07 12:02 #0 av: kamera0710

Vad anser ni övriga medlemmar här om religiösa friskolor? Själv tycker jag att de ska avskaffas helt. Och är det verkligen rimligt att slutna sekter som Plymouthbröderna får driva friskola?

Även om jag värnar religionsfriheten anser jag att utövande av religion får ske på fritiden. Däremot ska skolan självfallet undervisa om religion.

Från Kalla Faktas hemsida:

"Nu träder före detta lärare och den förre rektorn fram och berättar om tillvaron på det som kallats "Sektskolan".

Kalla faktas granskning visade i detalj hur Plymouthbröderna undanhåller sådant som anses vara självklara inslag i vanliga skolor från sina skolbarn. Exempelvis är elevernas internetkonton censurerade av den internationella ledningen i Plymouthbröderna, och så strikt att till och med Utbildningsradions webbsida förbjudits.

- De träffar inga andra, och lärarna är marionetter. Vi trodde att vi skulle kunna bedriva en saklig och allsidig undervisning men i dag vet jag att det är omöjligt, sa en av de tidigare anställda lärarna i programmet."

http://www.tv4.se/kalla-fakta/artiklar/kalla-fakta-granskade-plymouthbr%C3%B6dernas-friskola-4fc33bff04bf72228b000b1b

Anmäl
2016-01-07 12:20 #1 av: Loris M

Jag värnar också religionsfriheten, men tycker precis som du att det kan vara en privat angelägenhet. Religiösa friskolor skulle vi gott kunna klara oss utan. Friskolor som den granskade kan vara direkt farliga och undervisningen verkar inte ske helt i enlighet med skolans styrdokument. Elever får bl.a. enligt dessa, inte påverkas ensidigt. 

Friskolor är ofta mycket hårdare granskade av Skolinspektionen än kommunala skolor, men jag tror inte att det är speciellt svårt att mörklägga den verkliga verksamheten. Som i granskningen ovan: Tv, radio och föreningsliv är inte tillåtet och internettillgång är strikt kontrollerad. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-01-07 13:40 #2 av: MelodyX

Jag ser inga problem att ha friskolor om de håller sig till läroplanen. Problemet är väl att just religiösa friskolor har svårt att göra det och då blir det fel. 

Vi har ju kommit ganska långt med till exempel religionsundervisningen i Sverige, min man är till exempel högutbildad men har aldrig läst något annat än islam på religionstimmarna trots att han till och med studerat ämnet på universitet. Likaså på Malta, där handlar ämnet religion i skolan om katolicism och ingenting annat (om man är utlänning, även om man är kristen men inte katolik, får man välja bort religionen som ämne). Jag tycker det behövs mer religion i skolan då ämnet idag tyvärr har blivit grundläggande för att förstå samhället - men inte bara en religion utan naturligtvis en objektiv fortsättning på den religionsutbildning vi har idag. 

Problemet för en religiös friskola, oavsett vilken religion dessa tillhör, är väl just att vara objektiva och få med alla delar. Och då faller hela poängen med religionsutbildning. Anser jag.

Anmäl
2016-01-07 18:06 #3 av: tarantass

Skolan ska ge undervisning i hela fältet och så objektivt man förmår. De som vill undervisa sina barn konfessionellt kan ju inrätta motsvarande söndagsskolor. Som bör kontrolleras de också men kan få vara konfessionella så länge de inte sprider desinformation om andra eller förakt för mänskliga rättigheter.

Sedan menar jag att privatskolor överhuvudtaget måste regleras mycket hårdare än idag om de ska finnas kvar. Sverige ska inte vara något experimentland för hur långt privatiseringar kan drivas. "Vinster i välfärden" må kunna tas ut om man är ett mindre företag av idealister som bara vill ha motsvarande anständig lön, men sedan det företaget har köpts upp av ett internationellt storföretag blir det en helt annan sak. Likaså om man är kommunalrådets spekulationssugna kompis (då är det dessutom korruption). I stället för sådant kunde man ha stiftelser. Sekulära sådana. 

Social snedrekrytering är en annan sak som måste aktivt motarbetas, och i det ingår att man inte kan missgynna offentliga skolor. De borde tvärtom användas till att gå före i undervisningskvalitet och i pedagogiska alternativ för t.ex. barn med olika personligheter. Tvinga de privata till hög kvalitet och bred intagning.

OT, men för att ge en viss helhetsbild.

Räkna inte med att lyckas diskutera något med någon som inte har upplevt det själv.

Eller med någon som tror att allt gott måste vinnas på någon annans bekostnad.

Anmäl
2016-01-07 21:33 #4 av: Magi-cat

Jag tycker inte det ska finnas religiösa friskolor, de har inget berättigande.

Helst tycker jag det i princip inte alls ska finnas privatskolor (med ekonomiskt vinstsyfte).

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2016-01-09 19:20 #5 av: Zepp

De enda friskolor jag vill ha är de som använder annorlunda men godkänd pedagogik!

Alla skolor skall vara helt befriade från religion och politik!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-06-27 14:57 #6 av: Loris M

Nu verkar det som att gymnasieministern är öppen för att förbjuda friskolor. Bra, tycker jag. Om inte annat så kommer de (förhoppningsvis) att få till en ordentlig diskussion om friskolors verksamhet. Det behövs. 

"– Skollagen säger att skolundervisning ska vara  sekulär, däremot får vi oroväckande signaler om så inte är fallet, att flickor och pojkar delas upp i undervisningen. Så kan vi inte ha det. Den svenska skolan ska vara till för alla, den ska bryta upp segregation och lägga grunden för ett starkt Sverige även framöver, säger Aida Hadzialic.

– Då gäller det att vara väldigt tydlig med att religion eller föräldrarnas religiösa bakgrund inte får färga av sig på skolundervisningen.

Aida Hadzialic menar nu att direkta samtal måste inledas inom regeringen och även över blockgränserna."

Källa

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-07-05 14:49 #7 av: JonasDuregard

Jag är emot religiösa friskolor dels för att det kan leda till sämre utbildning och dels för att det används av sekter för att isolera sektmedlemmars barn från omvärlden. 

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2016-07-05 14:54 #8 av: JonasDuregard

Bästa exemplet på att religiösa friskolor inte fungerar i praktiken är kanske Laboraskolan: https://sv.wikipedia.org/wiki/Laboraskolan

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2016-07-05 15:23 #9 av: Loris M

#8 Jag har verkligen aldrig kunnat förstå hur sådana skolor klarar sig vid Skolinspektionens granskningar och framförallt när det gäller värdegrundsfrågor och att elever inte får påverkas ensidigt (enligt skollagen). 

Skolinspektionen har flitigt besökt skolan verkar det som, senast i slutet av förra året, men trotts att det konstaterades många brister så lyckades de komma undan. Allt detta skulle åtgärdas: 

"Skolinspektionen konstaterade i beslut den 2 september 2014 (dnr 44-2014:3160) brister i verksamheten. Skolinspektionen förelade därför huvudmannen att vidta åtgärder avseende undervisning och lärande, grundläggande värden, trygghet och studiero, särskilt stöd, bedömning och betygssättning, pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen, personalkompetens, erbjudande av utbildning, omfattning och resurstillgång, handläggningsrutiner samt huvudmannaskap och godkännande. Skolinspektionen begärde att huvudmannen för Laboraskolan senast den 5 december 2014 skulle redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits på ovanstående områden. Laboraskolan AB inkom med en sådan redovisning den 17 december 2014."

http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=543727

I september konstaterades brister och i december redovisade skolan vilka åtgärder de vidtagit, vilket gjorde att Skolinspektionen gjorde bedömning (efter samtal med ledningen) att det var tillräckligt. FunderarDet är inga små bister som lätt kan åtgärdas utan riktigt stora brister så jag förstår inte hur de lyckades med det. 

Alla granskningar av skolan för den som är intresserad finns här att läsa:

https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-07-05 18:05 #10 av: JonasDuregard

Förutom alla brister som upptäckts så hävdar tidigare anställda, inklusive rektor, att det som visas upp för skolinspektionen är ren teater och att det är ännu värre till vardags (inte oväntat direkt vid i förväg annonserade inspektioner). 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14617785.ab

Min bild är att det krävs extremt mycket för att skolinspektionen ska stänga en skola. Och att stänga skolan skulle antagligen på kort sikt drabba barnen negativt. 

Det är bland annat mot bakgrund av det som jag inte ser någon möjlighet till att behålla religiösa friskolor under översikt: Det skulle kräva alldeles för mycket resurser, skulle inte fungera, och att stänga ner skolor som är problematiskt även när det är dåliga skolor - bättre att inte starta dem. 

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2016-07-07 20:18 #11 av: kamera0710

Marknadsliberala Timbro är upprörda:

"Gymnasieminister Aida Hadzialic (S) deklarerade häromdagen att regeringen överväger ett förbud mot religiösa friskolor. Att regeringen återigen attackerar friskolor är förvisso inte överraskande.

I takt med att Socialdemokraternas opinionssiffror faller, och väljarna flyr till bland annat Vänsterpartiet, har retoriken skruvats upp. Det är i sig mycket allvarligt.

Men vad gäller just religiösa friskolor blir attacken särskilt obehaglig. Den är nämligen inte enbart en attack på det fria skolvalet – vilken är illa nog – utan också på religionsfriheten, på den kulturella mångfalden, på redan utsatta minoriteter och på föräldrars rätt att ta ansvar för sina barns uppfostran."

Själv ser jag dessa ord som ett gott betyg åt gymnasieministern.

http://www.svt.se/opinion/markus-uvell-om-friskolor

Anmäl
2016-07-08 09:56 #12 av: kamera0710

Moderata Barometerns ledarsida är också upprörda över gymnasieministerns utspel. De anser att barn har "rätt till religion". 

http://www.barometern.se/ledare/aven-barn-har-ratt-till-religion/

Anmäl
2016-07-08 10:31 #13 av: Loris M

Många har kritiserat friskolor på sista tiden men när personer med inflytande och status tar tydlig ställning, tar förespråkare för friskolorna extra illa vid sig, verkar det som. Som nu när Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund tar ställning mot friskolor, slår Ulla Hamilton, VD för Friskolornas riksförbund tillbaka. Något som börjar blir tröttsamt är följande "argument" som de flesta som är för friskolor använder i debatten (för att avleda kanske?) så även Hamilton:

"Lärarnas riksförbunds kongress tog en rejäl vänstersväng i friskolefrågan och det är uppenbart, men sorgligt, att den nya ledningen drivs av ideologi mer än något annat.

Detta i ett läge där den svenska skolan har stora kvalitets- och resultatproblem. Åtta av tio elever går i kommunala skolor. Ska utvecklingen kunna vändas måste arbetet börja där."

http://www.svt.se/opinion/friskolesvar

Med andra ord: "Titta på kommunala skolor, de har stora problem. Låt oss vara ifred, vi är så få.".  

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-07-08 10:34 #14 av: kamera0710

#13 Ja, meningsmotståndarna styrs av känslor och ideologi. Inget vi hört förut...

Anmäl
2016-07-08 21:39 #15 av: Zepp

Nämenaltså.. jag är både för och emot friskolor.. det är knappast något problem i sig!

Finns gott om problem i kommunala skolor oxå.

För det första så är alla skolor skattefinansierade och lyder under de lagar som gäller skolor.

Alla skolor skall vara likvärdiga över hela landet.

Problemet uppstår iomed att vem som helst kan starta en skola bara de kan rekrytera elever.. iomed att skattepengarna följer med eleverna.

Numera så är grundskolan kommunaliserad.. dvs kommunen har ansvaret.. men får inte pengarna.

De styr altså inte vilka som är betrodda att driva skolverksamhet.. det är en missmatch mellan ansvar och ekonomisk styrning.

Det borde gå att ordna.. säg att alla skolor blir tvungna att pynta x% till kommunen för de skall sköta sitt övervakningsuppdrag?

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.