Övrigt

PK

2017-01-15 12:37 #0 av: Loris M

PK - Politisk korrekthet, används numera som ett skällsord. I artikeln reder vi ut begreppets innebörd och hur och av vem det används.

PK - Politisk korrekthet, används numera som ett skällsord som sagt, men även som ett ord för att beskriva på ett nedlåtande sätt alla som anses vara vänsterorienterade, personer som organisationer och medier. 

PK används oftast av främlingsfientliga och att var PK enligt dem betyder att inte kunna tänka själv, vara helt okritisk, godtrogen och dum. Att däremot vara politisk inkorrekt innebär enligt samma resonemang att kunna tänka själv, att vara kritisk, smart, kunna genomskåda lögner och mörkläggning i mediernas rapportering m.m. Det är alltså om främlingsfintliga själva får lov att definiera sig  själva och andra. Men så här säger några skribenter och forskare om begreppet:

"När liknande fraser och uttryck används ofta och återupprepas av många i en grupp, blir de till deras interna jargong, vilket ger de orden en sammanhållande verkan. Argumentens utformning i sig kan bli till en sorts ”bevisning” för gruppens medlemmar att de delar ideologi och ‘hör hemma’ bland de andra i en samstämmig konsensus. Deras åsikter, begrepp och nedvärderande omdömen de skriver om alla andra utanför deras grupp, blir till deras form av Politiska Korrekthet i deras egen specifika umgängeskrets.

Det konstigaste av allt är kanske att det finns en grupp som rutinmässigt kallar traditionella nyhetskanaler nedsättande för ‘PK-media’ och vägrar lita på dem. Medan de omedelbart verkar ta till sig alla uppgifter och påståenden som står skrivet med uppenbart främlingsfientlig ‘PK-jargong’ på grovt vinklade ‘nyhetskanaler’ på Internet. Märkligt nog verkar en del lita blint på det som ‘sanningen’ – helt okritiskt.

Jag gissar att en hel del av dessa personer inte har fått tillräcklig träning av sin förmåga att tänka kritiskt, granska texter i massmedia med ett skeptiskt förhållningssätt. Beteendet verkar tyda på att få läser flera, fristående, oberoende källor och att de inte utvecklat förmågan att skapa helt egna argument och åsikter. Är det kanske en uppgift som grundskolan behöver jobba mycket mer med?"

https://motargument.se/2014/01/09/pk/

"Flera olika definitioner förekommer av begreppet politiskt korrekt. I Sverige används begreppet enligt Nationalencyklopedin om personer "som på ett opportunistiskt sätt följer den dominerande trenden i samhällsdebatten", i synnerhet som nedsättande beteckning på gängse vänster- och feministiska åsikter". Norstedts Nyordsboken definierar begreppet som något "som stämmer väl överens med åsikterna hos det (för tillfället) ledande kulturskiktet i frågor som rör politik och samhälle".

Politisk korrekthet definieras av professor Stefan Jonsson som ett värdeomdöme med syfte att "fördöma och förlöjliga /.../ i första hand idéer och åtgärder som syftar till att motverka etnisk, könsmässig och sexuell diskriminering, men också andra åtgärder som för miljöns, jämlikhetens och rättvisans skull önskar förändra majoritetssamhällets normer och institutioner." Att påföra en annan person begreppet politisk korrekthet, att kalla en åsikt PK, har som övergripande funktion att framställa sina "egna idéer som ovedersägliga och rådande maktförhållanden som naturliga; detta uppnås genom att meningsmotståndaren inte bemöts med argument utan endast avfärdas som 'politiskt korrekt', dvs. som falsk, dogmatisk, överdrivet nitisk och ideologistyrd." 

Enligt professor Mats Alvesson är politisk korrekthet i Sverige, ett uttryck för konformism och försiktighet och en rädsla att avvika från de normer och värderingar som det ledande kulturskiktet ger artikulerar. Det positiva med politisk korrekthet är, att det kan skydda utsatta grupper, det negativa att det förhindrar en öppen debatt. Risken i Sverige är att politiskt korrekthet slår över i "hyckleri och funktionell dumhet""

https://sv.wikipedia.org/wiki/Politisk_korrekthet

(Bild från Pixabay)

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2017-01-15 14:48 #1 av: tarantass

Tack igen. Ett annat inflammerat begrepp.

Vill lägga till att det inte bara är vänsterfolk som åsyftas med "PK" utan ofta hela "sjuklövern" (alla riksdagspartier utom SD). I varje fall just i rättighets- och likavärdesfrågor. Ofta av folk som ändå kallar sina opponenter "vänster" – det vill säga även KD och moderaterna. Med det kan man tycka att de själva positionerar sig som extremhöger, men säger man det kan man få upprörda invändningar.

Anmäl
2017-01-15 15:00 #2 av: Loris M

Det har du rätt i Tarantass. Har ändrat nu till "... alla som anses vara vänsterorienterade". 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2017-01-15 15:18 #3 av: Zepp

Nääe.. grejen är snarare att PK har förlorat sitt stigma/värde!

Dvs, i dag när man inte ens kan skämta om utlandet/dess innevånare.. olika religiösa och politiska system så beror det mer på att dessa åsikter inte ens är ett skämt.. utan de sitter för nuvarande oxå i våra valda församlingar!

Då pratar jag altså inte bara om SD utan även om FI och senaste utvecklingen av KD!

How did that happens?

Ja altså.. så länge vi var rätt ensamma att bo här i landet gick det bra att skämta om sådant som handlade om utländska kulturer/religioner.. främst iomed att det inte var något problem/ingen hade något som helst problem med om att det var ett skämt.

Nu i dag så är vi mer upplysta.. för att inte tala om emanciperade!

För det andra så finns i dag de i våra valda församlingar som dels hyser ett agg mot utlänningar, dels en massa kvinnor, som inte alls är så förtjusta i att sorteras till tillbehör för vår svenska folkstams fortlevnad!

Litta samma som de kvinnor som i USA röstade på Trump, de var så vana vid den chargongen.. de vet att det handlar om att välja utbildning och sen rätt make... oavsett hans sätt att uttrycka sig bland andra män!

Hur som helst.. FI är kanske vårt mest extrema parti i dag, tillsammans med VPK.. även om det senare förlorat sin betydelse till det udda.. iomed att deras systerpartier i Ryssland och annorstädes förlorat sitt monopol på regeringsmakt!

Utan i dag så ligger SD närmare Putin rent politiskt!

Soo what the f*ck.. det som förr var ett skämt är i dag en realitet!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2017-01-17 12:24 #4 av: kamera0710

En liten utvikning: Vet inte hur många som på 70-talet varit med om frågan: Är du PK? Och där motfrågan om man svarade ja var: Är du porrkung resp. är du privatknullare? Svarade man nej blev motfrågan: Är du inte påklädd?

Anmäl
2017-03-04 11:57 #5 av: lordgortor

Tja, så länge det anses behjärtansvärt att andligheten får breda ut sig och att det finns saker man inte får skämta om så är vi illa ute.

Anmäl
2017-03-04 13:57 #6 av: Zepp

Mm.. grejen är att verkligheten har förändrats!

Dvs efter WW2 var det lixom inte längre PK att skämta om judar!

I dag är det inte heller PK att skämta om främmande kulturer/religioner.. främst då för att vi i dag har ett parti i vår riksdag som har avståndstagande från sådana personer på sin politiska agenda.

Likaså gäller jämställdhet mellan könen.. finns ett parti som kandiderar till riksdagen på grunder av att ge kvinnor mer makt/mer att säga till om!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2017-03-04 14:29 #7 av: tarantass

#5: javisst, allt är andlighetens fel. Det har aldrig funnits några andliga ledare som har lärt ut, även om inte bara kärlek, så mer kärlek än vad som var gängse i den tid och kultur där de levde, och det har aldrig funnits några världsliga ledare och ideologier som har gjort livet för hela befolkningar ("egna" och/eller andra) till ett helvete på jorden. Titta bara på nittonhundratalet. Fullt med fascistiska, nazistiska, öststatskommunistiska* och fortsättande i vår tid ny-"liberala" idéer som verkligen har vräkt på med andlighet.

Problemet stavas "människan". Vi är inga naturliga ideologer, de allra flesta av oss, utan söker utlopp för vår obearbetade rädsla (ondska) på första bästa sätt som råkar yra runt i luften i vår omgivning. Under större delen av vår historia var vår naturliga tolkningsram för de stora sammanhangen andlig; i takt med att missförstådd vetenskap har tagit över den rollen, och hos dem som den har det hos, har grymheten också skaffat sig världsliga ideologier som ursäkt.

________________

* För den som tror att jag är diktaturkramare för att jag inte skriver bara "kommunistisk" vill jag påpeka att "kommunism" är ett mycket vidare och äldre begrepp än både "fascism" och "nazism". Till exempel brukar man anse att åtminstone delar av den kristna urkyrkan, och flera av de judiska sekter som föregick den, hade kommunistiska ideal, och de har poppat upp då och då både sedan och innan dess. Även på artonhundratalet hos andra än Marx.

Anmäl
2017-03-05 16:03 #8 av: lordgortor

Nåja, än så länge kan man som privatperson skämta om vad man vill. Rekommenderas. Så gör undertecknad.

Anmäl
2017-03-05 16:07 #9 av: Zepp

Mnjae.. det som förr var främmande och knappast någon i landet kunde ta anstöt så kunde det säkert vara okej.. iallafall om man skämtade med glimten i ögat!

I dag däremot när vi har ett parti i riksdagen som har nasiztiskt förflutet så är det lixom inte längre lika roligt!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2017-03-05 16:10 #10 av: lordgortor

Äsch, jag skämtar väl om vad jag vill utan att be överheten om lov!

Anmäl
2017-03-05 16:15 #11 av: Zepp

Menna.. som väl är så lever vi fortfarande i en demokrati och har yttrandefrihet.. grejen är att det numera är svårt att veta om någon skämtar om sådant.. eller vill framföra SDs politik!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2017-03-05 16:24 #12 av: lordgortor

Här tages ingen hänsyn till vad hipsterkulturen förespråkar. Inte heller bryr jag mig om vad andra säger om mig. Någon integritet får man hålla sig med.

Anmäl
2017-03-05 16:51 #13 av: Zepp

Iomed att vi fortfarande har yttrandefrihet så är det knappast ett problem i nutid!

Men iomed att vi i dag har ett parti i riksdagen där vissa är Nasizter och andra har starka ekonomiska band till Ryssland så är det svårt att säga vad som händer i morgon dag!

Iallafall om de får fler röster, större makt i riksdagen/ngår allianser med andra partier!

Såå du får nog vakta din tunga.. utifall nästa rikdsdagsval skulle utfalla annorlunda än det föregående!

Allt du sagt/skrivit kan då läggas dig till last.. för enskild prevention och andra till varnagel!

För som du antagligen är medveten om så handlar kampen i USA om vem som skall leda västvärldens kamp för världsherravälde!

Trump/Bannon eller George Soros!

Soros är EUs kandidat.. Putin är Rysslands!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2017-03-06 00:01 #14 av: lordgortor

Jag undanber mig hotelser,de är verkningslösa. En fråga: vad är nasizter? Ny beteckning på nazister/nassar eller ett nytt parti slashasar?

2018-03-21 08:37 #15 av: MelodyX

Om PK innebär att se människor lika värde och kunna visa empati, då är jag gärna PK. 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.