Övrigt

Vad är multikultur?

2015-02-14 05:32 #0 av: [Sabina]

Multikulturalism som utgör i bemärkelsen normativ är en idé om hur samhället bör vara utformat.

Politiker, akademiker och journalister kan vara förespråkare eller motståndare till multikulturalism. Exempelvis  är Mona Sahlin en multikulturalist medan SD's Björn Söder inte är det.

Multikultur i en förklarande bemärkelse, används för att klassificera en viss policy eller lagstiftning, exempelvis är kanadensisk språkpolitik multikulturell medan den franska språkpolitiken inte är det.

Man kan tro att kritik av multikulturalistisk ideologi också skulle vara kritik av kulturell pluralism så är dock inte fallet.

Utgångspunkten för multikulturen är att öka mångfalden i samhället, och att minoriteterna behöver skyddas då majoritetssamhället ibland behandlar minoriteterna illa. 

Multikulturalistisk politik inrymmer olika varianter till exempel kan minoritetsgrupper ges särskilt stöd , såsom kvotering, eller garanterad politisk representation såsom undantag från procentspärrar för etniskt definierade partier.

Språklagar kan utarbetas så att myndigheter måste erbjuda tolkar på språk som talas av ett visst antal av en kommuns invånare.

Att hålla isär multikulturalismen som ideologi från dess politik och mångkulturella samhällen som förklarande begrepp betyder inte att begreppen inte hänger ihop. Det gör de, framförallt ringar de in fenomen i den empiriska verkligheten som kan vara svåra att skilja åt. 

De som talar för multikulturalism ställer sig positiva till ett mångkulturellt samhälle och är nästan alltid också förespråkare för åtminstone någon variant av multikulturell politik. Det betyder att de inte är emot kulturell pluralism. 

Multikulturalismen är ett alternativ, liksom nationalismen är ett annat. Båda kan avvisas eller omfamnas. Identitetspolitik kan försvaras eller kritiseras men det mångkulturella samhället kan inte avskaffas.

http://andreasjohanssonheino.blogspot.se
Foto: http://www.publicdomainpictures.net/ 

Anmäl
2015-02-14 06:28 #1 av: vallhund

Fick mig att tänka på:

"De har tre barn tillsammans, och Johanna Hagberg anser att de små behöver skyddas från det omgivande samhället: "I samma sekund som man blir förälder så har man ett ansvar och det är ens förbannade plikt att göra allt som krävs för att skydda sina barn i detta mångkulturella helvete", skriver hon i en kommentar till en artikel på Nordfront.

I Sunnansjö bor också Ulvhild Årthun, 23, sambo med Haakon Forwald som är ledare för SMR:s norska systerorganisation men flyttade till Sverige 2013. Liksom Paulina Forslund menar Ulvhild Årthun att den nordiska rasen är utrotningshotad.

– Varje ras har sin egenart, och vi är emot rasblandning och degenerering, säger hon i en intervju med den norska tidningen Dagbladet."
http://www.expressen.se/nyheter/de-ar-de-svenska-nazistkvinnorna/

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Cancer, Choklad, Kennel o Psykologi.

 
Anmäl
2015-02-14 12:48 #2 av: [Sabina]

#1 Intressant. Stackars människor.  Vilket jobbigt liv att vara så misstänksam och negativ .

Anmäl
2017-03-04 11:53 #3 av: lordgortor

Multikulturalistisk politik? Ge vissa grupper garanterad plats i de politiska församlingarna? Hårresande, en omvänd diskriminering. Multikultur är en politisk uppfinning med mål att attrahera nya väljare. Om man emigrerar/flyr till ett annat land bör de första och viktigaste målen vara att lära sig språket, ordna sin försörjning (utan bidrag) och att smälta in i sin nya omgivning och acceptera de sedvänjor som finns där. Man kan vara glad att man lyckades förflytta sig och kan lämna allt gammalt bakom sig, framförallt religiösa dogmer och otidsenliga hedersbegrepp.

Anmäl
2017-03-04 13:10 #4 av: vallhund

#3

"Multikultur är en politisk uppfinning med mål att attrahera nya väljare."

Som i gamla romarriket, eller för den delen nyare multikulturella samhällen så som det Ottomanska riket?

Det finns bättre ställen att kräka ur sig SD propaganda, vänligen gör det inte här.

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Cancer, Choklad, Kennel o Psykologi.

 
Anmäl
2017-03-05 16:08 #5 av: lordgortor

#4

SD är ett slashasparti! Reklam för sagda parti är inte att rekommendera. Lika lite som propaganda för diverse (samtliga) religiösa vanföreställningar. Religion är ett gift som endast bör få användas i hemmet eller i lokaler avsedda för sagda dårfinkerier.

Anmäl
2017-03-05 17:15 #6 av: tarantass

#5: frågan är hur mycket du vet om religion när du i annan tråd undrar om det finns någon som inte missionerar?

Varken kristendom eller islam, och än mindre de nu tyvärr moderna högerkristendom och islamistisk extremism, är representativa för världens religioner, om man ser till antal religioner i stället för antal anhängare. Och även av dem båda finns det riktigt sympatiska och toleranta versioner. Särskilt om du frågar vanliga människor, skulle jag tro.

Men om du menar att samhälle och skola ska vara neutrala i obevisbara metafysiska frågor (inklusive det man till vardags kallar "ateism") för att garantera folk möjligast fritt val i dem så håller jag med.

Anmäl
2017-03-05 23:53 #7 av: lordgortor

#6

Det verkar som om judendomen inte är en missionerande religion.

Representativa för religionerna är väl kristendomen som har fölest anhängare, följd av islam som god tvåa. Buddismen räknar jag inte in då den snarare är att betrakta som en filosofi(vilket förstås är snubblande nära en religion precis som kapitalism och kommunism).

Självklart skall skola och samhället i övrigt inte stötta religioner utom såtillvida att de får utövas där de hör hemma (i tempel, synagogor moskéer osv), självfallet får religiöst mumbo-jumbo inte påverka lagstiftningen, ej heller får skattemedel utgå till sådana organisationer.

Anmäl
2017-03-06 00:53 #8 av: tarantass

#7: jag specificerade vilken representativitet jag talade om, så det kommer du inte undan genom att tala om något annat. Antalet religioner är relevant eftersom det finns något fler än de tre du nämner och eftersom de större, framför allt de två stora missionerande, har spritts med världsliga makter, folkvandringar, kulturbyten och sådant och därför inte är representativa för mänskligheten andliga (eller idémässiga) uppfinningsförmåga eller vad vi ska kalla det.

Skattemedlen kan diskuteras, fast med fördel påläst och sansat folk emellan, och en som låter som du ("diverse (samtliga) religiösa vanföreställningar", "finns det religioner som inte missionerar?" "mumbo-jumbo") ger inte intryck av att vara någotdera.

Religion är ett av mänsklighetens grundläggande intressen, enligt vad historien förtäljer oss, och moder till många andra intressen, så bara det gör att ska skattemedel gå till annan föreningsverksamhet är det svårt att motivera varför de inte ska gå till religiös. Det skulle bli ett antireligiöst ställningstagande, vilket strider mot den neutralitet samhället ska visa i sådana frågor. Möjligen kan man propagera för det om man förespråkar samma sak för organisationer som utgår från eller verkar för materialistiska (det vi i dagligt tal kallar "ateistiska") idéer och ideologier om obevisbara metafysiska ting.

Anmäl
2017-03-06 11:11 #9 av: lordgortor

Hur många religioner som finns är utan betydelse. vad som betyder något är att religiösa vanföreställningar är vidskepelse och således inte är önskvärda i en någotsånär modern/upplyst värld. Eller man kanske skulle gå tillbaka till ett medeltida synsätt med en teokrati som styrelseskick? Att förlita sig på  en "högre" makt är lika naivt som att förlita sig på kristallterapi vid sjukdom eller att köpa in sig i scientologikyrkan.

Anmäl
2017-03-06 17:33 #10 av: tarantass

#9: du kanske skulle ta och läsa på åtminstone litet innan du fortsätter yttra dig i ämnet.

Det är ett faktum att vetenskapen – den till nöds i allmän mening säkra kunskapskälla vi har för litet mer komplicerade saker – måste säga "pass" ungefär där det metafysiska börjar, för den är helt enkelt inte utarbetad för att fastställa sådant. Sedan kan man göra olika bedömningar av vad som finns eller inte finns därbortom.

Men fakta är också att personliga metafysiska erfarenheter ("metafysiska" kan sättas inom citationstecken av den som så önskar) vimlar det av genom hela historien, och att de ingalunda har något givet samband med primitivt tänkande utan ofta tvärtom, och att din syn på allt som vidskepliga hyss eller lurendrejeri bland annat därför är djupt okunnig. Okunnig på ungefär den nivå som jag nyss skisserade i annan tråd: "politisk höger är dålig, se bara på Hitler/politisk vänster är dålig, se bara på Stalin". Hur givande vore en sådan diskussion?

Detta är inget konstigt, bara sådant som även en påläst "skeptiker" skulle hålla med om.

För övrigt är vi utanför trådämnet och den här utvikningen verkar inte leda tillbaka dit i brådrasket.

Anmäl
2017-03-06 18:54 #11 av: lordgortor

Ett råd i all välmening: Läs Richard Dawkins.

Anmäl
2017-03-06 19:05 #12 av: tarantass

#11: varför utgår du från att jag inte har läst honom?* Försöker du bara säga "nej, det är du som är dum" när jag ber dig läsa på?

____________

*  Jag råkar känna till hans argument rätt väl och jag ger faktiskt inte mycket för dem. Kan själv ge mer relevant kritik, av det enkla skälet att jag är kunnigare. Till bilden hör ju också att Dawkins är biolog, inte religionsvetare eller ens historiker eller något sådant. Har man honom som enda eller huvudsaklig ingång till ämnet religion får man en väldigt liten och snedvriden bild, det kan man lugnt säga.

Anmäl
2017-03-06 19:09 #13 av: lordgortor

Religionsvetare, det låter som expert på ingenting.

Att tro på en Gud är att sätta sig i samma situation som en blind man som i ett mörkt rum letar efter en svart katt som inte finns.

Anmäl
2017-03-06 19:17 #14 av: tarantass

#13: du talar om en vetenskapsgren, inte någon religiös disciplin. Kanske du blandar ihop religionsvetenskap med teologi? Eller också kanske allt du tycker illa om är "ingenting" och inte värt att veta något om? Eller du hör till dem som menar att det bara är naturvetenskap som är vetenskap?

Om du törs kan du ju låna hem bibliotekets religionsvetenskapshylla istället. Om religion är bara skit kanske du får belägg för det där? I vilket fall som helst får du åtminstone någonting (till skillnad från ingenting) att kommentera.

Anmäl
2017-03-07 10:57 #15 av: lordgortor

Alldeles riktigt, det är bara naturvetenskap som är vetenskap.Allt annat är gissningar och spekulerande om ickeexisterande ting.

Som sagt, gud och djävulen är påhittade av överheten för att ha att skrämma fattigt folk med.

Anmäl
2017-03-07 15:08 #16 av: tarantass

#15: fortfarande inga argument alltså. Och inte ens såpass med kunskap att du har den blekaste aning om vad det är du inte kan, och ingen vilja eller inget mod att lära dig heller (det finns ju något som heter kvalificerad eller relevant kritik).

Samma skrot och korn som de som säger att jorden är platt eller ihålig, men tillämpat på andra åsikter, så du kan alltid lura någon annan som bara tittar på ytan.

Alltid trist att se, men innan Trump kunde jag ha sagt att det huvudsakligen var ditt problem om du inte vill bli tagen på allvar av dem som kan se litet djupare. Inklusive dem som på mer kvalificerade grunder delar en del av dina åsikter.

Anmäl
2017-03-10 17:30 #17 av: Loris M

#15 Alldeles riktigt, det är bara naturvetenskap som är vetenskap.Allt annat är gissningar och spekulerande om ickeexisterande ting.

Oj, oj, det var det mest märkliga jag läst på ett tag. Förskräckt Så du menar alltså att alla vetenskaper som ryms inom samhällsvetenskapen och humaniora är inte vetenskaper? Då får du läsa på. Det handlar inte om forskning om "icke existerade ting" utan om forskning om livs levande existerande människor. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2017-03-11 10:11 #18 av: lordgortor

#17 Med andra ord "forskning" som esoterisk företeelse. "Forskning" som knappast har något syfte förutom att göda en inre krets av utövare. Tänk på nationalekonomerna som inte ens kan förutsäga hur ekonomin kommer att utvecklas nästa vecka för att inte tala om nästa år.

Anmäl
2017-03-11 13:47 #19 av: tarantass

#18: och där visar du än en gång din grundläggande okunnighet. Alla humsamvetenskaper är inte nationalekonomi. Och till och med den är grundad på litet mer än ingenting.

Som sagt, bibliotek brukar ha böcker. De är inte några piller som tar bort ens kritiska förmåga, i alla fall inte om man läser flera.

Anmäl
2017-03-11 23:10 #20 av: lordgortor

#!)

Humsum?  Låter lite som en hänvisning till new age eller annat mumbo jumbo, för övrigt är nationalekonomi bar gissningar. Jag har detta från "säker källa" (oxford/loyds). Böcker finns att läsa om inte biblioteken bränns ner av fanatiska blådårar.

2017-03-14 09:56 #21 av: lordgortor

#19

Vad jag skrev var att sk forskning som inte är naturvetenskap är ett område som består av gissningar och obevisade teorier. Jag nämnde nationalekonomi som ett flagrant exempel på hur illa det kan gå. Förresten vad i all världen är "humsamvetenskap". Någon ny helgalen new age vidskepelse?

Anmäl
2017-03-14 15:50 #22 av: tarantass

#21: eh, som om inte naturvetenskapen gissade och hade fått göra många omprövningar i sin dar. Heliocentrisk världsbild, atomer som det minsta som kan finnas, hygien av föga betydelse i sjukvården, rasbiologi, "Gud spelar inte tärning", och så vidare och så vidare… och just nu håller biologi och neurovetenskap på att ompröva gissningar för fullt.

Och som om inte betydelsen av humsamvetenskaper (ordet hör till allmänbildningen, går säkert att slå upp) som historia, idéhistoria och epistemologi (slå upp) vore pinsamt uppenbar från hur du, nu får du ursäkta, gör bort dig. Som sagt: läs på. Det är inte hjärntvätt.

Anmäl
2017-03-14 23:27 #23 av: lordgortor

Naturvetenskapen leder till resultat, bevisbara sådana. S.k. vetenskap som sysslar med religion, ekonomi och annat hejsan  har aldrig kunnat bevisa någonting av värde.

Humsamvetenskap är ett sk hipsteruttryck utan värde.

Anmäl
2017-03-15 00:06 #24 av: tarantass

Är du på riktigt, trollar du eller är du bara som ett barn som vägrar erkänna när det gör bort sig (och kommer med barnsliga pikar som "hipsteruttryck utan värde")?

Nu upprepar jag vad jag egentligen redan har sagt, som till ett barn:

– Gissningar är långt ifrån "bevisbara resultat". Ett enda exempel bland dem jag räknade upp: vart ledde de en gång för alla bevisade naturvetenskapliga rönen om Den Nordeuropeiska Rasens Överlägsenhet?

– Om du hade bara litet grundläggande allmänbildning i kunskapsteori och idéhistoria (glömde föralldel nämna vetenskapshistoria) – sådan man kan ha utan att nödvändigtvis veta vad ämnena heter – skulle du se hålen i ditt eget resonemang. Även om du då fortfarande skulle tycka att humsam är flum så skulle du åtminstone kunna anföra litet relevanta (diskuterbara, besvarbara, möjligen lärorika) skäl till det.

Anmäl
2017-03-15 08:53 #25 av: lordgortor

Den så kallade rasbiologin var aldrig någon vetenskap i egentlig mening utan ett uttryck för en önskan om hur saker skulle vara, ungefär som politiska ideologier. Matematik, fysik kemi osv är områden som leder framåt, åtminstone så länge inte politiker och religiösa stollar lägger sig i verksamheterna. Idéhistoria är att  betrakta som  en rörig soppa av unkna ideologier. 

Anmäl
2017-03-15 12:03 #26 av: tarantass

#25: om du inte själv är den som trycker "gilla" på dina inlägg är ni i skrivande stund minst två som behöver läsa på. Sådana här enkla osanningar av uppenbar tankelättja och bildningsförakt skulle man helst slippa bemöta, men med nuvarande bildningsnivåer har de tyvärr blivit ett problem som hotar hela vårt samhälle.

Anmäl
2017-03-15 14:49 #27 av: lordgortor

Bibelstudier, koranstudier, sk sociologi mm är tyvärr bara mumbo-jumbo. jag undviker att "gilla". Bildningsnivån i samhället avtar med kvadraten på "andligheten".

Anmäl
2017-03-16 19:17 #28 av: vallhund

#27 Sociologi är en vetenskap, oavsett vad du tycker.

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Cancer, Choklad, Kennel o Psykologi.

 
Anmäl
2017-03-16 19:35 #29 av: tarantass

#28: visst är den det. Och historia och filosofi har till och med antika anor. Gott om tid att ha "avslöjats" – eller möjligen utarbetat metoder och varit till nytta för allmänhet, samhällsutveckling och andra vetenskaper.

Kan också säga, med tanke på eventuella passiva läsare, att det i #25 kan man säga om man inte har satt sig in i vad rasbiologin faktiskt var, hur mycket avancerat arbete som låg till grund för den, vad (annat) naturvetenskapligt arbete är för något och hur människor funkar. Till all den kunskapen ger också olika humanvetenskaper viktiga bidrag.

Sedan gav jag ju också fler exempel än rasbiologin, och det finns massor till. Det duger inte att bara plocka ut det man kan motsäga med en floskel som råkar yra runt i det allmänna medvetandet just nu.

Allt naturvetenskapligt arbete bygger till viss del på gissningar och utgör till viss del tolkningar, och sådant är alltid beroende av vilken tid man lever i (vilken tidsanda, vilka verktyg man har, vilka modeller man utgår ifrån, vad angränsande vetenskaper säger just då osv.) och innehåller alltid delar man kan kalla "ideologi". (Däribland själva grundantagandet att det finns en yttervärld och att den har såpass konstant beskaffenhet att vi kan veta något om den.)

Det är därför diverse naturvetenskapliga rön inte visar sig hålla i längden – eller omvänt uttryckt, annars skulle inte "[m]atematik, fysik kemi osv (…) led[a] framåt". De skulle köra fast i en gång gjorda missförstånd och aldrig komma därifrån.

Och exakt samma gäller humsamvetenskaperna.

Anmäl
2017-03-16 23:53 #30 av: lordgortor

Historian har vi inte lärt oss något av, filosofi är hårklyveri där man ständigt talar om för varandra hur fel motparten har. Sociologi är en esoterisk företeelse. Ingen av dessa sk vetenskaper har någonsin lyckats bevisa något. För att inte tala om religion där allt är tro och intet veta. Matematik är däremot en direkt handfast disciplin som går att förstå och där resultaten kan prövas av andra liksom inom fysiken där experiment kan göras om av andra oberoende forskare på andra ställen med samma resultat.

Anmäl
2017-03-17 01:09 #31 av: tarantass

"Historian har vi inte lärt oss något av"

Dels är det bara ännu en oinsatt förenkling. Vi lär oss av historien hela tiden. Visserligen är det i mycket ett steg tillbaka och två framåt och det lärs olika snabbt och olika varaktigt i olika samhällsgrupper. Men bland mycket annat lever du inte under Hammurabis lagar idag, och det skulle du nog vara glad för om du kände till dem, och du lever i en tid med mycket lägre tolerans för våld och maktmissbruk, även i områden där krig råder, än för bara hundra eller tvåhundra år sedan.

Dels är det inget kriterium för en vetenskaps värde som vetenskap om resten av mänskligheten lär sig av den eller inte.

"filosofi är hårklyveri där man ständigt talar om för varandra hur fel motparten har"

Och det ska komma från dig, som utan argument upprepar hur fel resten av världen har om vetenskap! Bland mycket annat kan sägas att utan filosofi hade vi ingen annan vetenskap heller. Vi skulle inte veta hur vi skulle bedriva den.

"Matematik är däremot en direkt handfast disciplin som går att förstå och där resultaten kan prövas av andra liksom inom fysiken där experiment kan göras om av andra oberoende forskare på andra ställen med samma resultat."

Vilket är precis vad man kan i psykologi, sociologi, historia, språkvetenskap och många andra humsamdiscipliner också. Inte alltid på individnivå, för statistiskt signifikanta resultat, men det gäller mycket i naturvetenskaperna också och det är det man har statistik (en tillämpning av matematiken) till.

Sedan finns det förvisso saker som är för komplicerade för att låna sig till enkla upprepbara experiment, och då handlar det ofta om saker där det mänskliga sinnet är inblandat. Det är naturligtvis en större intellektuell och epistemologisk utmaning, som inte alla som bara kan tänka i enkel naturvetenskap är rustade för. Men även det finns det allt bättre metoder för.

Anmäl
2017-03-17 10:17 #32 av: lordgortor

Nej det är bara inom naturvetenskapen som det finns handfasta påtagliga resultat. Allt annat är bara en finare sorts subventionerad verksamhet för de närmast berörda.

2017-03-18 10:29 #33 av: lordgortor

Det som inte kan bevisas behöver man inte heller bry sig om att ta hänsyn till. Inom psykologi(men inte inom psykiatri), religionshistoria och andra liknande kvasivetenskaper består allt av gissningar och spekulationer. Sedan får den som så önskar ägna sig åt dessa idéer om vederbörande så önskar. Men kan man inte visa fram handfasta bevis så löper man risken att inte bli trodd.

Anmäl
2017-03-18 14:44 #34 av: tarantass

#33: den som formulerar trossatser i den här tråden är du. Det är du som anser att det du säger är sant i någon sorts metafysisk mening utan att behöva underbyggas. Inte ens som svar på sakargument har du några motsvarande att ta till. Om man tar ordet "religiös" i den bemärkelsen (vilket tycks vara en favorit hos dig) är du den som är religiös.

Anmäl
2017-03-19 00:54 #35 av: lordgortor

Tro är att intet veta. naturvetenskap är reel, allt som inte kan visas upp, bevisa är metafysik, mumbo-jumbo. Gudar finns inte för övrigt.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.