Övrigt

Invandring till Sverige genom tiderna

2015-02-13 13:55 #0 av: [Sabina]

För ca 10000 år sedan, under slutet av den senaste istiden började människan invandra till Sverige genom, det vi nu känner till som Danmark. Via Finland kom Norrland att befolkas för ca 8000 år sedan varifrån den samiska kulturen uppstod. Sveriges invandring från medeltiden fram till andra världskriget var begränsad men en av de första ökningen av invandring skedde under Hansans tid under 1400 -1500-talet då tyska köpmän och hantverkare slog sig ner främst i städerna.

Även romer och finländare, som dessutom var den största invandrargruppen, invandrade till Sverige under denna tid. Dock ska det sägas att Finland hörde till Sverige då.

Under 1600-talet var det mindre grupper av valloner som invandrade till Sverige. Dessa kom främst från södra Belgien och norra Frankrike. Vallonerna som lockades till Sverige för att lära oss om järnhantering i slutet av 1600-talet. Savolaxfinnarna under 1600-talet beviljades viss skattefrihet om de bosatte sig i det som nu kallas finnmarkerna

Under 1700-talet var det främst franska konstnärer, filosofer och intellektuella, italienare som kunde konsten att tillverka vackra stuckaturer för borgarna i städerna som byggdes samt skottar som startade bryggerier i Sverige som stod för invandringen.

Den svenska invandringspolitiken 1860–1917 var oreglerad. Invandringen var så liten att man varken behövde pass, uppehålls- eller arbetstillstånd för att bosätta sig i Sverige.

Sedan 1930-talet har Sverige haft en större årlig invandring. Med 2:a världskriget kom även krigsflyktingar framförallt från de baltiska och nordiska länderna till Sverige.De flesta balterna blev kvar i Sverige även efter krigsslutet.

Under 50-talet började arbetskraftsinvandringen ske från framförallt Skandinavien, Italien, Grekland, Jugoslavien och Turkiet.

I slutet av 60-talet började Sverige reglera invandringen. För arbetskraftsinvandrarna krävdes både att de hade arbetserbjudande och bostad undantaget för arbetsmarknadsprövning var invånare i Norden, flyktingar och familjemedlemmar som ville förenas eller återförenas i Sverige​

Den nya invandringspolitiken ledde bl.a till att den finska invandringen ökade och att flyktingarna kom mer stötvis i direkt anslutning till krig eller kriser som tex. vid militärkuppen i Chile 1973.

I mitten av 80-talet började asylsökande från Iran och Irak, Libanon, Syrien, Turkiet och Eritrea att öka i antal i hela Västeuropa, så även i Sverige.

Under slutet av 80-talet kom även asylsökande från Somalia, Kosovo och de forna öststaterna till Sverige. Beslutstiderna blev längre, fler människor fick avslag och antalet flyktingförläggningar ökade.

Under 90-talet upphörde kalla kriget, demokratisering ekonomisk utveckling skedde i flera tidigare kommunistdiktaturerna. Krig i Libanon, Eritrea, Iran-Irak upphörde och antalet asylsökande började därmed minska. Men Jugoslavien bröt samman och delade upp landet med åtföljande etnisk rensning och krig. Det drev rekordstora mängder människor i Europa

1997 infördes restriktivare bestämmelser för anhöriginvandring. Åldersgränsen för familjeåterförening sänktes till barn under 18. Möjligheten att återförenas med gamla föräldrar eller vuxna barn i Sverige togs bort. Även för ett ensamstående vuxet syskon som blivit kvar i hemlandet när övriga syskon och föräldrar flyttat till Sverige.

Allt fler personer som kom till Sverige saknade identitets- eller resehandlingar vilket gjorde och gör än idag att asylprövningen blir långdragen

2001 gick Sverige med i Schengensamarbetet vilket innebär att gränserna mellan Schengenländerna öpnades och ett ökat anatal EU-medborgare sökte sig till Sverige för att arbeta under kortare och längre tid.

År 2005 kom en tillfällig lag där avvisande personer som inte lämnat Sverige fick sina ärenden prövade ännu en gång av Migrationsverket. Cirka 8000 personer var de som hållit sig gömda i landet. År 2006 ändrades lagen så att kommunerna blev ansvariga för boendet för ensamkommande asylsökande barn. Antalet ensamkommande barn ökade samtidigt från ca 400/år till flera tusen. I slutet av 2013 ges permanenta uppehållstillstånd till alla personer som kommer från det krigsdrabbade Syrien

Foto: Golanhöjderna från den Syriska sidan av Christian Koehn, Wikimedia Commons

Källa:
http://www.migrationsverket.se

http://sv.wikipedia.org


Anmäl
2015-02-13 14:40 #1 av: tlover

Jag har för mig att invandringen till "Sverige" även skedde norrifrån under forntiden. Det var samerna som vandrade norrifrån och svenskarna söderifrån om jag minns rätt.

Vad vill du läsa om nästa månad? Rösta!


Anmäl
2015-02-13 15:26 #2 av: [Sabina]

Ja, det har du faktiskt rätt i, jag ska skriva in det i artikeln så det blir rätt Glad

Anmäl
2015-02-15 14:06 #3 av: Maria

Jag ska ha vallonblod i ådrorna. Min släkt på fadersidan har alltid varit väldigt mörka (svartmuskiga som man sa) och vad jag fått höra var den många vallonare som även arbetade med stenhuggning i Bohuslän.

Det finns en liten ö i Kosterskärgården som heter Ramsö och jag minns när jag var liten på 70-talet så kunde man fortfarande se fiskargubbar på ljugarbänkarna med mörkt ofta lockigt hår och de såg verkligen inte "svenska" ut i detta blonda Bohuslän. Jag tyckte det var sååå spännande.

/Maria

 

Anmäl
2015-02-19 12:37 #4 av: [NeferNefer]

Ja, det är intressant detta med hur folk har vandrat, mötts och blandat genom hela människans historia! Jag tänker på hur halva Stockholms befolkning bestod av invandrade tyskar på 1400-talet ... jag ska själv ha gammalt tyskt påbrå enligt släktforskningen Tummen upp ... för att inte tala om gammalt svedjefinskt och samiskt!

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2015-02-19 12:38 #5 av: tlover

#4 å samiskt, nu blev jag avis.

Vad vill du läsa om nästa månad? Rösta!


Anmäl
2015-02-19 12:41 #6 av: [NeferNefer]

Nå, det är ganska långt tillbaka. FörlägenMen det är klart jag är stolt över mitt samiska blod!

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl