2017-06-07 22:13 #0 av: Magi-cat

Elever från ett "jättesvenskt" samhälle byter för en dag plats med elever från en skola i ett "utsatt" område där 98 % har svenska som andraspråk.

Elevutbytet är ett experiment som kan följas i SVT Nyheter Öst.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/exprimentet-de-byter-skola-med-varandra